076-0824647


GDPR-INTEGRITETSPOLICY

Så behandlar vi dina personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver behandling av dina personuppgifter och gäller i samband med att du använder dig av våra tjänster och försäljning i samband med dem. Vi värnar om din integritet och följer gällande lagstiftning ((EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)) som syftar till att skydda dig som person. Denna policy gäller även i situationer där Lundabevattning AB (”Lundabevattning”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Lundabevattning AB ansvar för dina personuppgifter
Lundabevattning AB, org.nr. 559297-6715, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Kategorier av och hur vi samlar vi in dina personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du nyttjar våra tjänster eller beställer varor. Det kan exempelvis ske i samband med beställning av arbete, vid offertförfarande och beställning och leverans av varor. Vid beställning av arbete och vid kontakt med oss i olika ärenden kan det förekomma att det är en person som lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer som ska vara medbeställare. I sådana fall förutsätter vi att samtliga personer samtycker till att lämna dessa personuppgifter. Personlig informationen  är även data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. När du beställer produkter och tjänster från Lundabevattning AB, lämnar intresseanmälningar kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?
Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedata, fastighetsbeteckning och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål.
* För att administrera arbetet på det beställda jobbet.
* För att kunna göra utskick med exempelvis bekräftelser av beställt arbete.  * För att kunna ansöka om RUT-avdrag hos skatteverket.
* För att kunna fullgöra eventuella reklamationer eller garantier.                          

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Lundabevattning. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med de som handhar hanteringen av våra administrativa arbetsuppgifter.Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part i våra sociala medier. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge dessa behövs för angivna ändamål, samt så länge avtal, regler och lagar så kräver.

Så skyddar vi dina uppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst. 

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Lundabevattning om detta genom att sända ett meddelande till oss. Lundabevattning ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. 

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Du kan när som helst kostnadsfritt välja att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera personuppgifterna och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. 

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Begäran ska var skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress, e-post och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. 
Skanna / ta en bild på begäran och skicka den till :
emil@lundabevattning.se
Om du har några frågor angående Lundabevattning integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig på e-post till: emil@lundabevattning.se

Om du vill klaga:
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen (se avsnitt 58.1 stycke 1 i dataskyddsförordningen) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 

Denna policy är föremål för löpande förändringar. Vi rekommenderar att du regelbundet håller dig uppdaterad på vår webbplats.