076-0824647

  Vill du också ha en fin och grön gräsmatta?

Vi erbjuder dig en kombination av följande tjänster med RUT-avdrag , d.v.s. 50% av arbetskostnaden enligt gällande skatteregler:

Vertikalskärning            

Att genomföra en vertikalskärning på gräset ingår i ett normalt skötselprogram på alla golfbanor och fotbollsplaner. Rekommenderas minst två gånger årligen, vår och höst. Fördelar med vertikalskärning: luftar gräsets rötter; tar bort dött material; tar bort ogräs och mossa; gräset producerar sidoskott vilket ger en tätare gräsmatta.

Hålpipsluftning              

Hålpipsluftning genomförs i trädgårdar som har en kompakt yta och bör därför luftas 1-2 gånger om året. Detta ingår i ett normalt skötselprogram på alla golfbanor och fotbollsplaner. Fördelar med att hålpipslufta gräsmattan: syre och näring når ner till rötterna, porösare jord, bättre dränering av ytvatten.

Toppdressning         

Genom toppdressning av gräsmattan stimuleras tillväxt av rötter samt ger en grönare och friskare gräsmatta. Andra fördelar med toppdressning: förbättrar jordstrukturen; minskar mossa och ogräs; man jämnar ut svackor; minskar risken för uttorkning.

Gödning           

Vi erbjuder att gödsla din gräsmatta med en centrifugalspridare eftersom det skapar ett vackrare resultat än en droppspridare. Vi använder kvalitétsgödsel från våra leverantörer Xeed och Jordelit.

Nysådd /stödsådd av gräsmatta

Genom att välja rätt gräsfrön till just din gräsmatta kan du spara tid och problem i framtiden. Vi använder endast kvalitétsgräsfrö från våra leverantörer Xeed och Jordelit.

 Torvskärning*

Vill du ersätta din gamla gräsmatta med färdigt gräs på rulle? Då kan du få hjälp av oss att ta bort den befintliga och även rulla ut den nya. Med hjälp av vår torvskärare kan vi få bort upp till 500 kvm per timme. 

*RUT-avdrag tillämpas inte för denna tjänst

Blöt gräsmatta? Håller sig vattnet kvar?     


 Inga problem, vi har lösningen! Spårdränering